Historier

Møt et utvalg glade og fornøyde brukere

Våre hjelpemidler er utviklet spesielt til de som har begrenset eller ingen mulighet til å gå og bevege seg på egen hånd. De egner seg godt til hjelp for en rekke typer medisinske tilstander forårsaket av diagnoser som:

  • Encefalopati
  • Angelmans syndrom
  • CDG-syndrom
  • Cerebral parese
  • Hydrocephalus
  • Jouberts syndrom
  • Lowe syndrom
  • Microcephaly
  • Retts syndrom
  • Ryggmargsbrokk
  • Trisomi 21
  • Multippel sklerose
  • Parkinson
  • Duchennes muskeldystorfi
  • Spinal muskelatrofi

Nivået på fysisk funksjon og behovet for hjelpemidler kan være svært likt innenfor alle disse diagnosene.

Se flere historier på: