Historier

Møt et utvalg glade og fornøyde brukere

Våre hjelpemidler er utviklet spesielt til de som har begrenset eller ingen mulighet til å gå og bevege seg på egen hånd. De egner seg godt til hjelp for en rekke typer medisinske tilstander forårsaket av diagnoser som:

 • Encefalopati
 • Angelmans syndrom
 • CDG-syndrom
 • Cerebral parese
 • Hydrocephalus
 • Jouberts syndrom
 • Lowe syndrom
 • Microcephaly
 • Retts syndrom
 • Ryggmargsbrokk
 • Trisomi 21
 • Multippel sklerose
 • Parkinson
 • Duchennes muskeldystorfi
 • Spinal muskelatrofi

Nivået på fysisk funksjon og behovet for hjelpemidler kan være svært likt innenfor alle disse diagnosene.

Se flere historier på: