NF-WALKER

Uavhengig av brukerens individuelle funksjonsnivå, stimulerer NF-Walker til bedre sosial inkludering gjennom å stå og gå selvstendig med hendene fri.

Det dynamiske, skreddersydde hjelpemiddelet fremmer ikke bare deltagelse i hverdagen, men forskning viser at fysisk aktivitet i stående posisjon reduserer risiko for negative helseeffekter assosiert med stillesitting.

I tillegg vil bevegelser utført i en oppreist, vektbærende posisjon, med tilstrekkelig korrigering og støtte, forebygge komplikasjoner forbundet med en persons medisinske diagnose.


Downloads

Uavhengig av brukerens individuelle funksjonsnivå, stimulerer NF-Walker til bedre sosial integrering gjennom å stå og gå selvstendig med hendene fri.

Det dynamiske, skreddersydde utstyret fremmer ikke bare deltagelse i hverdagen, men forskning viser at moderat fysisk aktivitet i stående posisjon reduserer risiko for negative helseeffekter assosiert med stillesitting.

I tillegg vil bevegelser utført in en oppreist, vektbærende posisjon, med tilstrekkelig korrigering og støtte, forebygge komplikasjoner forbundet med en persons spesifikke medisinske diagnose.

Downloads

Fordeler med aktiv stående posisjon

Sosial interaksjon

deltakelse og kommunikasjon med andre i samme øyehøyde.

Respirasjon & sirkulasjon

stimuleres positivt i stående posisjon og under aktivitet.

Bentetthet

utvikles gjennom hensiktsmessig ernæring, vektbæring og muskelbruk.

Aktiv stående posisjon

er fysisk aktivitet med lav intensitet.

Mental funksjon

stimuleres positivt i stående posisjon.

Trykksår

forebygges gjennom trykkavlastning og økt blodgjennomstrømning.

Mage-tarm systemet

stimuleres i aktiv stående posisjon.

Aktiv tøying av muskler og ledd

forebygger kontrakturer og deformiteter, samt at muskeltonus reduseres.

NF-Walker 2 har mange vesentlige forbedringer

Forbedret inn- og ut-håndtering
• nytt festepunkt mellom skinne og ramme
• ny seteløsning

Bedre støtte av bekkenet i symmetrisk posisjon
• stimulerer forbedret strekk over hofteleddet
• stimulerer oppreist posisjon av overkropp
• optimaliserer fri hoftefleksjon

Økt komfort med forbedret trykkavlastende punkter og fleksible polstringer for
• kne
• brystkasse
• bekken

Bedre korrigering av brukerens posisjon
• økt innstillingsspekter på skinnesystemet
• mer stabil skinne

Godkjent for utendørs bruk

Enklere supplering av ekstrautstyr som følge av fleksible festepunkter

Forbedret gangfunksjon og stående posisjon med det nye Dynamiske Knestrekksystemet
• still inn for å stimulere kne-ekstensjon eller
• still inn for å stimulere kne-fleksjon

Optimal posisjonering med forbedret hofteabduksjonsledd
• fast posisjon 0-12 grader eller
• fri abduksjon innenfor 0-12 grader

Mer retningsstabil som følge av lås på forhjul

Enkel korrigering av skinnen for tilpasning av utad-roterte føtter
• med fast posisjon eller
• fri rotasjon innenfor 10 grader

Oppfølging og service

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter deler kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt innstilt og følger opp hver individuell bruker for maksimal effekt.

Historier

Finn ut mer om hvordan NF-Walker har hjulpet våre brukere

NF-Walker 2

Størrelser
XS: 70-110 cm* – 30 kg
S: 100-140 cm** – 40 kg
* Micro-kit tilgjengelig som ekstrautstyr for 70-80 cm
** Vurderes individuelt etter brukers funksjon og behov

Den forrige versjonen NF-Walker M5 med deler vil være tilgjengelig i en overgansperiode. Klikk her for mer informasjon om NF-Walker M5.

NF-Walker XR5

Størrelser
130-180 cm og max 80 kg

Vi tilbyr en rekke tilbehør som gjør det mulig for terapeuter å  konfigurere NF-Walker til hver enkelt brukers behov.

 
 • Justerbart fra 0 til 8 grader på hver side
 • Abduksjonsposisjon forebygger hofteluksasjon
 • Gir god og stabiliserende posisjonering
 • Reduserer spastisitet
 • Supert for leker og aktivitet
 • Stimulerer til sosial interaksjon med andre barn
 • Gir støtte for hender og armer for bedre stabilitet
 • Øker følelsen av trygghet
 • Fremmer naturlig håndposisjon
 • Stabiliserer overkropp
 • Øker følelsen av trygghet
 • Øver på neste steg som å benytte en konvensjonell walker.
 • Skånsom forflytning av bruker
 • Redusert behov for løftesystemer og hjelp fra assistent
 • Forenkler forflytning av bruker på ujevne overflater
 • Øker følelsen av frihet og selvstendighet
 • Stimulerer hånd- og armfunksjon
 • Stimulerer kognitiv funksjon
 • Muliggjør en bedre sosial interaksjon med andre barn
 • Øker stabilitet i overkropp
 • Fast håndposisjon for bedre stabilitet
 • Øker følelsen av trygghet
 • Forenkler forflytning inn og ut av NF-Walker
 • Enkelt å bruke uansett hvor du er
 • Muliggjør små pauser i treningen
 • For barn som ikke kan gå selvstendig
 • Hjelper barnet med et gåmønster
 • Hjelper assistenten med skånsom forflytning av bruker
 • Passer alle typer løftesystemer
 • Forebygger tunge løft og dermed relaterte skader
 • Enkel å bruke
 • Alle typer hodestøtter, både standard og skreddersydde varianter kan bli tilpasset til NF-Walker
 • Tilpasses for å stimulere kne-ekstensjon eller
 • Tilpasses for å stimulere kne-fleksjon
 • Enkel korrigering av skinnen for tilpasning av utad-roterte føtter
 • Med fast posisjon eller
 • Fri rotasjon innenfor 10 grader
 • Tilgjengelig til brukere fra 70-80 cm høyde
 • Forebygger overstrekk av kneledd
 • Reduserer fleksjon
 • Posisjonering av hodet
 • Kommer i tre størrelser