Møt Ludvig!

Ludvig er en 6 år gammel gutt med Cerebral Parese, GMFCS V. Foreldrene håper at han en gang i fremtiden vil kunne forflytte seg selv med hjelpemiddel, og de har hatt flere delmål på veien, bla at Ludvig skal få kjøre ski og skøyter om vinteren, som er hans store interesser, uten å få frostskader.


Ludvig har ingen selvstendig ståfunksjon, og han klarer heller ikke sitte uten støtte. Hans leddbevegelighet er noe innskrenket og muskeltonusen er spastisk. Tilleggsdiagnoser er terapiresistent epilepsi og skoliosis.

I ett år har Ludvig benyttet Innowalk hjemme, og mange av delmålen har allerede blitt innfridd. Fem ganger i uken begever han seg i 15-30 minutt, og ståskall brukes nå bare i barnehagen.

“Innowalk gir en allroundtraning med god støtte som ikke noe annet hjelpemiddel gir. Ludvig liker godt å trene i Innowalk, han blir veldig stolt og strekker seg på en måte som han ikke gjør i noen annen treningsform. Dessuten kjenner Ludvig seg mer selvstendig i Innowalk; selv om han er fastspent kjennes det ikke begrensende.”

– LUDVIGS MAMMA

Mål

Foreldrene, i samarbeid medfysioterapeut, hadde som målsetning å få igang tarm-funksjonen, blodsirkulasjonen, styrke overkroppen, øke benstyrken og bedre Ludvigs hodekontrollen.

I tillegg håpet de at økt aktivitet ville medføre bedre nattesøvn. Samtidig ønsket fysioterapeuten å forebygge feilstillinger som følge av spastisitet.

Valg av hjelpemiddel

Innowalk ble valgt som hjelpemiddel for å få til en mer aktiv stående posisjon.

Resultat og effekt
Ludvig har begynt å aktivere bena på eget initiativ, sparker og bevegerer seg, noe han aldri gjorde før han fikk Innowalk. Botox doser har også blitt redusert. Han blir varmere på føtter samtidig som han fått bedre hodekontroll og økt strekk i overkroppen.

LUDVIGS ERFARING MED INNOWALK


  • Økt temperatur i både hender og føtter
  • Bedre tarmfunksjon, behøver betydelig mindre laxativ
  • Bedre bevegelse i hofter og ben
  • Mindre spastisk
  • Better bowel function, significant reduction of his laxative use.
  • Increased leg strength
  • Mer styrke i ben
  • Sterkere i overkropp og bedre hodekontroll
  • Bedre og jevnere nattesøvn uten like mange oppvåkninger
  • Bedre humør og bedre kroppsbevissthet

Cerebral parese


Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon, og skyldes en skade i den umodne hjerne (fra fosterliv til fylte 2 år). Et viktig kriterie for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk (ikke fremadskridende). Hvilke utslag diagnosen gir, avhenger av skadens størrelse og lokalisasjon.

Lær mer om Innowalk